Hackathon CodePlay 2019

Dzień dobry, tutaj Twój Bank. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc?

Lokalizacja
Kraków
Pula nagród
Inkubacja + 30.000 PLN
Kiedy
19 października 2019
Obecny status
odliczanie

Dane osobowe

Informacje na temat danych osobowych

Dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt osobisty, telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem wyłącznie w celu, dla którego zostały nam udostępnione (np. wykonania umowy, zamówienia). Administratorem danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kontakt do administratora danych osobowych poprzez email: iod@asseco.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Asseco Poland S.A., w szczególności mogą one zostać udostępnione w uzasadnionych przypadkach  naszym partnerom biznesowym. Informujemy ponadto, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane  osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały pozyskane, przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.